Вход на сайт

×

Логин

Пароль

Регистрация

МБОУСОШ им.М.Ю.Лермонтова

МБОУСОШ им.М.Ю.ЛермонтоваУважаемые посетители сайта!   

Вакантные места по состоянию на 01.03.2023 г. - ОТСУТСТВУЮТ!

Информация актуализируется 1 раз в месяц.    

Класс

 Количество учащихся

 Классный руководитель 

 Вакантные места

 

НАЧАЛЬНОЕ ЗВЕНО

 1 А

 37

Засыпкина И.А.

нет

 1 Б

 39

Казанцева В.А.

нет

 1 В

 39

Келасьева Ю.А.

нет

 1 Г

 38

Нагаева Е.В.

нет

 1 Д

 38

Лазарева  Е.И.

нет

 1 Е

 39

Хлебникова В.С.

нет

 1 Ж

 36

Ромашкина О.Е.

нет

 1 З

 37

Николаева А.А.

нет

 1 И

 38

Колокольцева О.А.

нет

 1 К

 40

Ясинова С.Н.

нет

 1 Л

 37

Лунева Т.И.

нет

 1 М

 38

Митрофанова Н.Ю.

нет

 

 

 

 

 2 А

39

Захарова Н.С.

нет

 2 Б

30

 Наквакина М.И.

 нет

 2 В

 38

 Рожкова Е.О.

 нет

 2 Г

 38

 Волчихина Н.А.

 нет

 2 Д

 32

 Асташкина Е.О.

 нет

 2 Е

 36

 Макеева В.Н.

 нет

 2 Ж

 34

 Сергеева Г.В.

 нет

 2 З

 34

 Колпашникова К.С.

 нет

 2 И

 35

 Ходырева Е.В.

 нет

 2 К

 36

 Романина Н.А.

 нет

 2 Л

 32

 Володина Т.Ю.

нет

 2 М

37

 Сейдгазова А.А.

 нет

 2 Н

 39

Галкина М.Ф.

 нет

 

 

 

 

 3 А 

 32

Сазонова Н.А.

нет

 3 Б

30

 Михеева М.С.

 нет

 3 В

29

 Суркова Н.А.

 нет

 3 Г

29

 Федосеева Е.А.

 нет

 3 Д

32

 Ефремова О.Н.

 нет

 3 Е

 30

 Рузанова Н.Н.

 нет

 3 Ж

 30

 Кадомцева С.А.

 нет

 3 З

 31

 Вострикова С.В.

 нет

 3 И

 32

 Макушкина Л.В.

 нет

 3 К

31

 Пронькина С.А.

 нет

 3 Л

 30

 Малютина Е.А.

 нет

 3 М

32

 Воробьева Н.А.

  нет 

 3 Н

30

 Вертяшкина Ю.В.

нет

 

 

 

 

 4 А

29

    Мазюнина С.И.

нет

 4 Б

28

    Зуева М.С.

нет

 4 В

31

    Долгих М.А.

нет

 4 Г

27

    Петрова Е.А.

нет

 4 Д

32

    Галкина М.Ф.

нет

 4 Е

26

    Лавренова С.А

нет

 4 Ж

28

    Павликова Е.А.

нет

 4 З

29

    Ниязи М.Ш.

нет

 4 И

32

    Михеева Л.В.

нет

 4 К

28

    Туркова И.Е.

нет

 4 Л

30

    Сивишкина К.А.

нет

 4 М

30

    Попова М.А.

нет

 4 Н

29

    Клочкова А.С.

нет

 4 О

28

    Туфрикова О.П.

нет

 

 

 

 

 

   

СРЕДНЕЕ  ЗВЕНО

 5 А

 29

Киселева А.А

нет

 5 Б 

 26

Бочкарева Е.А.

нет

 5 В

 25

Сухова Е.В.

нет

 5 Г

 30

Галкина Н.С.

нет

 5 Д

 28

Бояров А.А.

нет

 5 Е

 27

Саушкин Н.А.

нет

 5 Ж

 22

Кулясова Л.А.

нет

 5 З

28

Кузина С.С.

нет

 5 И

27

Шевченко О.А.

нет

 5 К

28

Тарсеева Ю.И.

нет

 5 Л

27

Муштакова-Лентовская О.Н.

нет

 5 М

31

Махотина И.А.

нет

 

 

 

 

 6 А

29

  Кадышева Л.Р.

нет

 6 Б

31

  Луконина О.А. 

 нет

 6 В

30

   Андреева Е.А.

 нет

 6 Г

31

   Мещеряков Т.А.

 нет

 6 Д

26

   Любишина И.П.

 нет

 6 Е

30

  Боброва Н.С.

 нет

 6 Ж

28

   Синьков Р.В.

нет

 6 З

30

  Бикчуркина Г.М.

нет

 6 И

30

   Антонова И.Н.

 нет

 6 К

29

  Обухова А.Ю.

 нет

 6 Л

31

   Семочкина Е.Г.

 нет

 

 

 

 

 7 А

31

    Абашкина Л.В.

нет

 7 Б

30

    Липатова В.В.

 нет

 7 В

32

    Яковлев Е.Ю.

 нет

 7 Г

31

    Задкова Н.Н.

 нет

 7 Д

28

    Борискина Т.В.

 нет

 7 Е

32

    Попова Т.А.

 нет

 7 Ж

31

     Нефедова О.А.

нет

 

 

 

 

 8 А

34

   Титова О.А.

нет

 8 Б

30

   Мальцева О.А.

нет

 8 В

30

   Богачева Н.Н.

нет

 8 Г

31

   Синицина Н.В.

нет

 8 Д

23

   Подымкина И.И.

нет

 8 Е

 30

   Есина О.Г.

 нет

 

 

 

 

 9 А

 34

  Бульина Н.Н.

 нет

 9 Б

 33

  Дурнова М.А 

 нет

 9 В 

 31

  Чекмарева А.П.

 нет

 9 Г 

33

  Студеникина М.А.

 нет

 9 Д

 31

  Василенко С.В.    

 нет

 9 Е

 31

  Колгушкин А.А.

 нет

 

 

СТАРШЕЕ  ЗВЕНО

 10 А

21

  Макуев В.К.

нет

10 Б

22

  Курганова Е.Н.

нет

 11 А

22

  Колгушкина Г.С.

нет

11 Б

17

  Есина О.Г

нет

 

 

 

 

 

 

 


В сведения